آموزش    

حامیان ورزش کارگری
بانک رفاه

رویدادهای پیش رو

 • دستورالعمل مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور به مناسبت هفته تربیت بدنی
  دستورالعمل مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور به مناسبت هفته تربیت بدنی
  دستورالعمل مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور به مناسبت هفته تربیت بدنی
  دستورالعمل مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور به مناسبت هفته تربیت بدنی
 • دستورالعمل مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کارگران کشور
 • دستورالعمل اولین دوره مسابقات مرشدی آواهای پهلوانی و زورخانه ای ( آقایان و فرزندان پسر ) کارگران کشور (اینترنتی )
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات مرشدی آواهای پهلوانی و زورخانه ای ( آقایان و فرزندان پسر ) کارگران کشور (اینترنتی )
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات مرشدی آواهای پهلوانی و زورخانه ای ( آقایان و فرزندان پسر ) کارگران کشور (اینترنتی )
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات مرشدی آواهای پهلوانی و زورخانه ای ( آقایان و فرزندان پسر ) کارگران کشور (اینترنتی )
 • دستورالعمل مسابقات دو و میدانی و دوی صحرانوردی امدادی قهرمانی شرکت ها
  دستورالعمل مسابقات دو و میدانی و دوی صحرانوردی امدادی قهرمانی شرکت ها
  دستورالعمل مسابقات دو و میدانی و دوی صحرانوردی امدادی قهرمانی شرکت ها
  دستورالعمل مسابقات دو و میدانی و دوی صحرانوردی امدادی قهرمانی شرکت ها
 • ​دستورالعمل صعود سراسری کوهنوردان آقایان و بانوان کارگر کشور
  ​دستورالعمل صعود سراسری کوهنوردان آقایان و بانوان کارگر کشور
  ​دستورالعمل صعود سراسری کوهنوردان آقایان و بانوان کارگر کشور
  ​دستورالعمل صعود سراسری کوهنوردان آقایان و بانوان کارگر کشور
 • دستورالعمل مسابقات کاراته ( کاتای غیرکنترلی ) اینترنتی آقایان و فرزندان پسر کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات کاراته ( کاتای غیرکنترلی ) اینترنتی آقایان و فرزندان پسر کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات کاراته ( کاتای غیرکنترلی ) اینترنتی آقایان و فرزندان پسر کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات کاراته ( کاتای غیرکنترلی ) اینترنتی آقایان و فرزندان پسر کارگران کشور
 • دستورالعمل مسابقات پتانک
  دستورالعمل مسابقات پتانک
  دستورالعمل مسابقات پتانک
  دستورالعمل مسابقات پتانک
 • مسابقات مجازی کاراته (کاتا کنترلی)
  مسابقات مجازی کاراته (کاتا کنترلی)
  مسابقات مجازی کاراته (کاتا کنترلی)
  مسابقات مجازی کاراته (کاتا کنترلی)
 • دستورالعمل مسابقات دارت مجازی
  دستورالعمل مسابقات دارت مجازی
  دستورالعمل مسابقات دارت مجازی
  دستورالعمل مسابقات دارت مجازی
 • دستورالعمل مسابقات شطرنج ( ریتد اینترنتی )
  دستورالعمل مسابقات شطرنج ( ریتد اینترنتی )
  دستورالعمل مسابقات شطرنج ( ریتد اینترنتی )
  دستورالعمل مسابقات شطرنج ( ریتد اینترنتی )
Loading
۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۱۳۴ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰