دستورالعمل مسابقات شطرنج قهرمانی کارگران کشور(آقایان و بانوان)

دستورالعمل مسابقات شطرنج قهرمانی کارگران کشور(آقایان و بانوان)

مسابقات  شطرنج قهرمانی کارگران کشور(آقایان و بانوان)

عنوان مسابقه:

شطرنج قهرمانی کارگران کشور(آقایان و بانوان) ( ۰۹ لغایت ۱۲ دی ماه ۱۳۹۸-اهواز)

تاریخ: 1398/10/09 لغایت 1398/10/12 

مهلت ثبت نام:  حداکثر تا تاریخ 1398/10/08 از طریق سامانه جامع ورزش کارگری

 شرایط عمومی:

۱. داشتن دفترچه بیمه تأمین اجتماعی با مهر اجباری (مشاغل آزاد،رانندگان،کارگران ساختمان،قالیبافان و ... که خویش فرما نباشند.) از استان اعزام کننده با داشتن حداقل ۳ ماه سابقه پرداخت بیمه مستمر از تاریخ صدور و تامین اعتبار آن تا پایان مسابقات. (کلیه بیمه های تکمیلی مرتبط با تأمین اجتماعی در صورت ارائه تأییدیه از سوی سازمان تأمین اجتماعی مورد پذیرش خواهد بود).

توضیح مهم : درصورتی که تاریخ صدور دفترچه کمتر از ۳ ماه تا زمان شروع مسابقات باشد همراه داشتن پرینت پرداخت حق بیمه از تامین اجتماعی با مهر و امضا الزامیست.

توضیح مهم :تمامی شرکت کنندگان در رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی ازقبیل(داوران،مربیان،ورزشکاران) می بایست عضو جامعه ورزش کارگری بوده و در سامانه عضوگیری به آدرس www.worker-sport.ir ثبت نام کرده و کارت عضویت را در مسابقات به همراه داشته باشند.در غیر اینصورت افراد مجاز به شرکت در رقابت های ورزشی موصوف نمی باشند.

۲. داشتن کارت بیمه حوادث ورزشی معتبر از فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران .

3. ثبت نام در سامانه وداشتن معرفی نامه با مهر و امضاء هیئت ورزش کارگری استان مربوطه.

۴. همراه داشتن اصل دفترچه بیمه تأمین اجتماعی، کارت ملی یا شناسنامه، بیمه ورزشی و معرفی نامه هیئت ورزش کارگری استان مربوطه الزامیست.

۵. همراه داشتن اصل کارت شرکت در رقابتهای ورزشی کارگران که توسط هیئت مربوطه با الصاق عکس ورزشکار صادر شده باشد.

۶. از پذیرش نفرات اضافی و افراد غیر مسئول به همراه تیم های اعزامی جداً ممانعت بعمل خواهد آمد.

۷. از پذیرش تیم های ثبت نام نشده در تاریخ مقرر(در سامانه مذکور)در مسابقات ممانعت بعمل خواهد آمد.

۸. مسئولیت بررسی اولیه و انطباق تمامی مدارک لازم ورزشکاران جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشور،برعهده هیئت ورزش کارگری استان اعزام کننده خواهد بود.

۹. مسئولیت حسن برگزاری فنی رویداد با رئیس انجمن مربوطه یا نماینده اعزامی فدراسیون خواهد بود.

۱۰.استان میزبان می تواند دو تیم جداگانه در مسابقات شرکت دهد و تنها امتیاز تیم برتر در جدول نهایی محاسبه می گردد.

۱۱.مسئولیت نظارت،کنترل و تایید مدارک شرکت کنندگان در رقابت های قهرمانی کارگران کشور و تهیه و ارائه گزارش کیفی و کمی مسابقات بر عهده نماینده اعزامی از سوی اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.

۱۲. حضور سرپرست و مربی تیم ها در جلسه توجیهی راس ساعت ۲۰ مورخ 1398/10/09  در محل اسکان الزامی است.

۱۳. به منظور جلوگیری از بروز هر گونه اخلال و بی نظمی در فرآیند برگزاری مسابقات، در صورت وجود اعتراض،ضروری است موارد به شرح ذیل اقدام گردد.

الف- به صورت مکتوب و خطاب به فدراسیون تا حداکثر ۲ ساعت بعد از مسابقه به نماینده فدراسیون تحویل گردیده و رسید دریافت نمایند.

ب- اعتراض با امضاء سرپرست تیم استان مربوطه باشد.

ج- به ازاء هر مورد اعتراض مبلغ یک میلیون ریال به حساب فدراسیون واریز گردد.

تبصره: جلسات کمیته اجرایی بلافاصله در محل مسابقات تشکیل و رسیدگی آنی صورت خواهد پذیرفت و در صورت پذیرفته شدن اعتراض، مبلغ واریزی عودت داده خواهد شد. (بدیهی است در صورت نیاز سایر تصمیم گیریهای بعدی به جلسه کمیته انضباطی فدراسیون محول خواهد گردید.

شرایط اختصاصی:

1- اعضای هیات ژوری قبل از شروع دور اول انتخاب ومعرفی می شوند.

۲- مسابقات براساس قوانین فدراسیون جهانی شطرنج و آئین نامه مصوب برگزار می گردد.

۳- جدول مسابقات جهت محاسبه درجه بین المللی به فیده ارسال خواهد شد .

۴- مسابقات استاندارد بصورت تیمی  در 6 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.

تبصره:مسابقات سریع تیمی انفرادی و در ۷ دور به روش سوئیسی برگزار خواهدشد.

۵- هر تیم بانوان از4 بازیکن ( سه نفر اصلی و یک نفر ذخیره ) و هر تیم آقایان از ۵ بازیکن (چهار نفر اصلی و یک نفر ذخیره
)و یک مربی یا سرپرست ، تشکیل می گردد .

تبصره:مربی یا سرپرست برای دوتیم مشترک بوده و در مجموع یک نفر می باشد.

۶- حداکثر 15 دقیقه پس از پایان جلسه فنی سرپرستان می بایست ارنج اصلی تیم خود را به سرداور مسابقات تحویل نمایند.

۷-برای هر دور مسابقه سرپرست تیم باید 30 دقیقه قبل از شروع مسابقه ارنج تیم خود را به سرداور مسابقه تسلیم نماید در غیر این صورت ارنج اصلی ملاک عمل قرار خواهد گرفت . (در صورت ارسال ارنج از طریق پیامک ،سرپرستان محترم حتما می بایست پیامک تایید ارنج را دریافت نمایند.)

۸- در هر دور از مسابقه ، هر تیم یک نفر به عنوان کاپیتان به سرداور مسابقه معرفی می نماید که این فرد می تواند بازیکن، مربی یا سرپرست تیم باشد .مدیریت فنی هر تیم در طی مسابقه به عهده کاپیتان تیم می باشد .

۹- زمان مسابقه برای هر بازیکن ۹0 دقیقه + 30 ثانیه افزایش برای هر حرکت می باشد .

تبصره:در مسابقات سریع زمان برای هر بازیکن ۱۰ دقیقه+۲ ثانیه افزایش زمان برای هر حرکت می باشد.

1۰- هر تیم بانوان با حداقل 2 و آقایان با ۳ بازیکن مجاز به بازی می باشد . زمان تاخیر 30 دقیقه از لحظه شروع مسابقه توسط سرداور مقرر می گردد.

1۱-چنانچه مغایرتی بین ارنج ارائه شده به داور و نحوه نشستن بازیکنان پشت میز مسابقه مشاهده گردد فقط برای میزهایی که با ارنج ارائه شده مغایرت داشته باشند باخت منظور می گردد.

1۲- رده بندی تیم ها براساس امتیاز بازیکنان ( Game Point )

1۳- در صورت تساوی امتیازات بین دو یا چند تیم از روش های گره گشایی ( پوئن شکنی ) به شرح زیر استفاده می گردد :

الف امتیاز مسابقه(Match Point) برد تیمی 2 امتیاز، مساوی 1 امتیاز و باخت صفر امتیاز می باشد .

ب برگر تیمی  

ج- دیدار مستقیم

1۴-به نفرات اول و دوم و سوم میزهای پنج گانه حکم و مدال اهدا خواهد شد.برای تعیین این نفرات از روش گره گشائی (پوئن شکنی ) به ترتیب ذیل استفاده می گردد:

الف _ امتیاز بالاتر

ب _ درصد بیشتر

ج _ تیم برتر

تبصره: حد نصاب بازی جدول بانوان بر روی ۳ میز اول ۵ بازی و برای میز بازیکن ذخیره ۳ بازی می باشد.

تبصره: حد نصاب بازی جدول آقایان بر روی 4 میز اول ۵ بازی و برای میز بازیکن ذخیره ۴ بازی می باشد.

تبصره:تبصره فوق در مسابقات سریع بلااثر می باشد.

1۵- عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون شطرنج کشور برای همه بازیکنان الزامی است . (بازیکنانی که کد سیستم جامع ندارند یا کارتشان منقضی شده است می توانند در محل مسابقات نسبت به دریافت یا تمدید کد سیستم جامع خود اقدام نمایند.این کد یکسال معتبر بوده و برای همه مسابقات ریتد ضروری می باشد. )

تذکر : قبل از شروع دور اول باید همه بازیکنان تیم دارای کد سیستم جامع تمدید شده باشند .

1۷- در صورت اعزام به مسابقات برون مرزی و تشکیل تیم ملی شطرنج کارگران کشور اعضای تیم ملبی از میان افراد زیر انتخاب خواهند شد:

تیم برتر به همراه نفرات اول میزهای چهارگانه(بانوان) و پنج گانه (آقایان) استاندارد و تیم برتر مسابقات قهرمانی سریع کارگران کشور و حداکثر ۳ نفر به صلاحدید کمیته فنی.

تبصره: در صورتیکه نفر اول هر کدام از میز ها و تیم برتر مسابقات سریع همان تیم قهرمان مسابقات استاندارد باشد، نفر و تیم بعدی جایگزین می گردد.

۲۲-حضور ورزشکارانی که عضو تیم های ملی در کلیه رده های سنی و عضو لیگ برتر باشگاهی کشور در سه سال گذشته(۹۶ و ۹۷ و ۹۸) بوده اند در مسابقات ممنوع می باشد.

-تاریخ ورود : بعدازظهر روزدوشنبه مورخ 1398/10/09

-تاریخ خروج : بعدازظهر روزپنجشنبه مورخ 1398/10/12

-آدرس محل اسکان: اهواز-فاز ۵ پاداد-بلوار هاتف-خیابان بشارت ۲-مرکز رفاهی آموزش و پرورش ناحیه ۳ اهواز

جهت هرگونه هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۲2052918آقای ابراهیم زاده سرپرست انجمن شطرنج کارگران کشور تماس حاصل فرمایید.

۵ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۰۹
کد خبر : ۱۷۷,۳۰۰
کلیدواژه ها: #کارگران# ورزش # دستورالعمل # شطرنج# آقایان # بانوان# قهرمانی کشور#

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید