مسابقات بومی محلی کارگران کشور برگزار شد

استان اصفهان مقامهای اول،دوم و سوم مسابقات بومی و محلی کارگران کشور در سال 1400 را کسب کرد

استان اصفهان  مقامهای اول،دوم و سوم مسابقات بومی و محلی کارگران کشور در سال 1400 را کسب کرد
استان اصفهان  مقامهای اول،دوم و سوم مسابقات بومی و محلی کارگران کشور را کسب کرد
مسابقات بومی محلی کارگران کشور در دو بخش بانوان و آقایان به میزبانی استان خراسان شمالی در تیرماه سال جاری برگزار شد و خانم ملیحه تاکی نشان در ورزش  ترتره بازی مقام اول
آقایان رضا پنیری،محسن پنیری،حسین پنیری،عرفان عزیزی،نوید نصراصفهانی  در بازی هفت سنگ مقام دوم
خانم ها حمیرا مومنی،اکرم السادات خرم زاده،هلنا آقایی،عسل علیجانیان،سمینه عالمی فردر بازی وسطی مقام سوم این رقابتها را کسب کردند
مهندس محمود امدادیان ضمن تبریک به مناسبت افتخارآفرینی ورزشکاران استان اصفهان در رقابتهای کشوری کارگران اظهار داشت
هدف از بر‌پایی باز‌ی و مسابقات محلی به ویژه در میان جامعه کارگران ، جدا از جنبه سر‌گرمی آن، نمایش اتحاد، همدلی، ایجاد و انتقال روحیه شاد‌ی و نشاط در میان جامعه هدف  است. هر چند تا‌کنون برخی از باز‌ی‌ها‌ی بومی و محلی به دست فراموشی سپرده شده و از بین رفته است اما برخی هنوز در اعیاد، مناسبت‌ها و دور‌همی‌های خانوادگی و دوستانه بر‌گزار می‌شود که این امر لزوم احیا و ترویج با هدف حفظ و صیانت از این مواریث معنوی را دوچندان می‌کند
سرپرست محترم هیات و اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان با بیان این مطلب اظهار داشت : ورزش‌ها و بازی‌های بومی و محلی بخشی از هویت و فرهنگ مردم کشورمان را تشکیل می‌دهد‌ که  این بازیها در شادی و نشاط مردم  نقش بسزایی دارد، لذا  اعتقاد داریم برای بازیابی جایگاه دوباره و ترویج  بازیهای بومی و محلی استان پهناور اصفهان برنامه‌ریزی و نیازسنجی در این ورزشها لازم و ضروی است
شایان ذکر است ورزشکاران استان اصفهان متشکل از ۶ نفرآقا و ۲۲ نفر خانم  در ۲۰ بازی شرکت کردند.برنامه ها در ۹ لوکیشن و قریب به ۳۲ روز تلاش شبانه روزی عوامل اجرایی و شرکت کنندگان(از اول تیرماه لغایت دوم مرداد ماه) به سرپرستی جناب آقای شهریار یزدانی رئیس محترم انجمن همگانی کارگران استان اصفهان تهیه و ارایه شد.در پایان این رقابت با همت،تلاش و خلاقیت همه دست اندرکاران برنامه، تیم اصفهان موفق شد تمامی سکوهای اول تا سوم قهرمانی کشور را فتح و برگ زرین دیگری به دفتر افتخارات انجمن ورزش های همگانی کارگری استان اصفهان بیفزاید
همچنین خانم حمیرا مومنی در هفت سنگ،اتل متل،وسطی،ملیحه تاکی نشان در یه قل دوقل،ترتره،شمع گل پروانه، اشرف کامران مهردر آسیاب بچرخ،لی لی، زهره سلیمانی در عموزنجیرباف، معصومه اسماعیلی در گرگی رنگی،نون بیار کباب ببر،دوز،سنگ کاغذ قیچی، شاداب بیدآبادی در گل یا پوچ، فرشته کمانکش در شیر گاو پلنگ،آرین لاوی در خروس جنگی، رضا پنیری در هفت سنگ،پله چفته، محسن پنیریدر ترتره و حسین پنیری در آبده چهارسنگ مسئولین تیمهای شرکت کننده در این رقابتها  بوده و
کاخ چهلستون،مسجد شیخ لطف الله،مسجد امام،میدان نقش جهان،عمارت عالی قاپو، بازار قیصری،پل خواجو، سی و سه پل و حمام علی قلی آقا از جمله محلهای فیلمبرداری از رشته های ورزشی بود