مسابقات دو و میدانی بانوان قهرمانی کارگران استان اصفهان

سیمان اصفهان مقام نخست رقابتهای دو و میدانی بانوان قهرمانی کارگران استان اصفهان در سال 1400 را کسب کرد

سیمان اصفهان مقام نخست رقابتهای دو و میدانی بانوان قهرمانی کارگران استان اصفهان در سال 1400 را کسب کرد
سیمان اصفهان مقام نخست رقابتهای دو و میدانی بانوان قهرمانی کارگران استان اصفهان در سال 1400 را کسب کرد
مسابقات انتخابی دو و میدانی بانوان قهرمانی کارگران استان اصفهان با شرک 75 ورزشکار و 8 تیم ورزشی از سراسر استان اصفهان روز یکشنبه مورخ 23 آبان ماه به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی سیمان اصفهان برگزار و در پایان تیم میزبان  به مقام نخست این رقابتها دست یافت
۱۰۰ متر
نصرین نادعلی،زهرا صالحی و عاطفه لایقی به ترتیب مقامهای اول تا سوم
۸۰۰ متر
طاهره عبدالله زاده،نصرین نادعلی مقامهای اول و دوم و مریم کیانی قلعه و  مریم شیخان سوم مشترک
۱۵۰۰ متر
فاطمه نصر،زهرا شفیعی پور و زهرا صالحی به ترتیب مقامهای اول تا سوم
۳۰۰۰ متر
زهرا شفیعی،آذر کرمانی و فاطمه بارانی به ترتیب مقامهای اول تا سوم
پرتاب وزنه
مهدیه شریفیان،زهره دادخواه و الهه اسدی به ترتیب مقامهای اول تا سوم
پرتاب دیسک
زهره دادخواه،نسرین خیام‌ نکویی و عاطفه لایقی به ترتیب مقامهای اول تا سوم
در پایان این مسابقات از برگزیده گان با اهداءکاپ،لوح و مدال تقدیر به عمل آمد
شایان ذکر است مسابقات دو و میدانی مردان به میزبانی شرکت سیمان اصفهان روز دوشنبه مورخ 24 آبان برگزار می گرد