نتایج اولین دوره مسابقات پرس سینه (بدون لوازم) قهرمانی کارگران کشور جام شهید علی صیاد شیرازی

اولین دوره مسابقات پرس سینه (بدون لوازم) قهرمانی کارگران کشور جام شهید علی صیاد شیرازی پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۰ به میزبانی هیأت ورزش کارگری استان مرکزی در اراک برگزار شد.
این مسابقات با رقابت بیش از ۱۵۰ ورزشکار در قالب ۱۸ تیم از سراسر کشور در سه رده سنی بزرگسالان، پیشکسوتان (مستر یک، مستر ۲) و هشت وزن برگزار شد.
نتایج اولین دوره مسابقات پرس سینه (بدون لوازم) قهرمانی کارگران کشور جام شهید علی صیاد شیرازی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در بخش مستر ١
٥٩ کیلو عباس شمسی ١ الومینیوم ٧٥ کیلو 
٦٦کیلو مالک پژمان ١ کرمان ١٨٠ کیلو 
٦٦کیلو محمد صادق ابیار ٢ اصفهان ٩٥ کیلو 
٦٦ کیلو علیرضا سلیمی ٣ مازندران ٨٠ کیلو 
٧٤ کیلو جواد تقی زاده  ١ الومینیوم ١٣٠ کیلو 
٧٤ کیلو علیرضا نصیری نژاد  ٢ گیلان ١٢٠ کیلو 
٧٤ کیلو شهرام رضایی ٣ کرمان ١١٠ کیلو 
٨٣ کیلو مصطفی نوری ١ گیلان ١٧٥ کیلو 
٨٣ کیلو مهدی نوشاد  ٢ الومینیوم ١٤٢/٥ کیلو 
٨٣ کیلو علی محمد صفایی تبار ٣ الومینیوم ١٤٢/٥ کیلو 
٩٣ کیلو  محمد قدس ١ الومینیوم ١٥٧/٥ کیلو 
٩٣ کیلو محمد امیری ٢ کرمان ١٥٥ کیلو 
٩٣ کیلو افشین عبدالرضایی ٣ ایرالکو ١١٠ کیلو 
١٠٥ کیلو سید محمود حسینی ١ قزوین  ١٦٥ کیلو 
١٠٥ کیلو ارش چقا میرزا  ٢ کرمانشاه  ١٦٢/٥ کیلو 
١٠٥ کیلو جعفر شعبانی ٣ مازندران  ١٤٥ کیلو 
١٢٠ کیلو محمدرضا عرف ١            ٢٠٠ کیلو
١٢٠ کیلو داوود شرفی ٢ الومینیوم ١٨٢/٥ کیلو
١٢٠ کیلو سیاوش برفان ٣ ٣ همدان ١٦٥کیلو 
+١٢٠ کیلو نادر محمدی ها ١ قزوین ١٦٠ کیلو 
+١٢٠ کیلو ابوالفضل کلانتری ٢ الومینیوم ١٥٢/٥ کیلو 
+١٢٠ کیلو رجب میرزائی ٣ خراسان ١٥٠ کیلو

 

در بخش مستر ٢

٥٩ کیلو جلال زارعی ١ همدان ٦٥ کیلو 

٦٦کیلو محسن موچانی ١ الومینیوم ١٠٠ کیلو 

٦٦ کیلو علی اکبر جعفری ٢ ایرالکو ٥٠ کیلو

٧٤ کیلو اکبر ذوالفغار ١ قزوین ١٥٠ کیلو

٧٤ کیلو غلامحسن بیات ٢ الومینیوم ٩٥ کیلو 

٧٤ کیلو پرویز لطیفی ٣ ایرالکو  ٧٠ کیلو 

٨٣ کیلو علیرضا ماندنی ١ الومینیوم ١٤٦/٥ کیلو

٨٣ کیلو سعید رهنما  ٢ اصفهان  ١٤٠ کیلو

٨٣ کیلو شهریار نیک بخت ٣ اردبیل ١٢٥ کیلو 

٩٣ کیلو  محسن کوشک پا  ١ الومینیوم ١٦٠ کیلو

٩٣ کیلو مجید بیات ٢ الومینیوم ١٥٠ کیلو

٩٣ کیلو علی هوشمند راد ٣ الومینیوم ١٣٠ کیلو

١٠٥ کیلو رضا پور رحیمی ١ یزد ١٦٧/٥ کیلو 

١٠٥ کیلو حسین خجندی ٢ اصفهان ١٥٠ کیلو 

١٠٥ کیلو ابوالفظل زلفی گلی ٣ ایرالکو ١١٥ کیلو 

١٢٠ کیلو رضا فلسفی ١ الومینیوم  ١٧٢/٥ کیلو

١٢٠ کیلو قنبر توکلی ٢ الومینیوم ١٣٥ کیلو 

١٢٠ کیلو ایرج احمدی حصار ٣ ایرالکو ١١٠ کیلو 

+١٢٠ کیلو عیلرضا استقامت  ١ الومینیوم ١٥٠ کیلو

 

در بخش بزرگسالان 

٥٩ کیلو  محمد قناتی ١ الومینیوم ١٢٥ کیلو

٥٩ کیلو سعید خدایی نژاد ٢ الومینیوم ١٢٠ کیلو 

٥٩ کیلو مهدی پاشا امیری ٣ مازندران ٨٥ کیلو 

٦٦ کیلو امیر صافدل ١ گیلان ١٤٠ کیلو 

٦٦ کیلو مالک پژمان ٢ شهر بابک  ١٤٠ کیلو 

٦٦ کیلو سید علیرضا رجایی ٣ فارس ١٢٢/٥ کیلو 

٧٤ کیلو مجتبی دانشی فر ١ ایرالکو ١٥٠ کیلو 

٧٤ کیلو حسین اقاجانی ٢ الومینیوم ١٤٧/٥ کیلو 

٧٤ کیلو محمدرسول نادری ٣ همدان ١٤٢/٥ کیلو 

٨٣ کیلو بابک هوشمند ١ گیلان ١٧٥ کیلو 

٨٣ کیلو مصطفی نوری ٢ گیلان ١٧٥ کیلو 

٨٣ کیلو محمد شریفی ٣ الومینیوم ١٥٧/٥ کیلو 

٨٣ کیلو احمد عباسی ٣ مشترک ایرالکو ١٥٥کیلو 

٩٣ کیلو حامد فتاحی ١ یزد ٢١٠ کیلو 

٩٣ کیلو حمید ولی زاده جوشقان ٢ خراسان رضوی ١٩٥کیلو 

٩٣ کیلو محسن محمودی ٣ شهر بابک ١٦٠ کیلو 

٩٣کیلو محمد غریبی سوم مشترک الومینیوم ١٥٥ کیلو 

١٠٥ کیلو رضا حسنی ١ الومینیوم ٢٠٧/٥ کیلو 

١٠٥ کیلو  حسین مقدم ستوده ٢ اصفهان ٢٠٥ کیلو 

١٠٥ کیلو ابوالفظل صفری ٣ خراسان رضوی ١٨٢/٥ کیلو

١٢٠ کیلو سجاد بیاتیان ١ الومینیوم ٢٢٠ کیلو 

١٢٠ کیلو ایمان احمدیان یزدی ٢ خراسان رضوی ٢١٠ کیلو 

١٢٠ کیلو محمود رضا عرف ٣ یزد ٢٠٠ کیلو 

+١٢٠ کیلو افشین فلاح ١کرمانشاه ٢٤٢/٥ کیلو 

+١٢٠ کیلو احمد موسوی ٢ مازندران ٢٠٥ کیلو 

+١٢٠ کیلو محمد حسین شهری ٣ اصفهان ٢٠٠ کیلو

 

🏆نتایج تیمی بزرگسالان

 

مقام اول آلومینیوم با ۵۱ امتیاز

مقام دوم مس شهر بابک کرمان با ۴۰ امتیاز

مقام سوم ایرالکو با ۳۸ امتیاز

 

🏆نتایج تیمی پیشکسوتان مستر یک

 

مقام اول آلومینیوم با ۵۴ امتیاز

مقام دوم مس شهربابک کرمان با ۳۹ امتیاز

مقام سوم مازندران با امتیاز ۳۸ امتیاز

 

🏆نتایج تیمی رده سنی پیشکسوتان مستر دو

مقام اول آلومینیوم با ۶۰ امتیاز 

مقام دوم ایرالکو با ۴۲ امتیاز

مقام سوم اصفهان با ۳۸ امتیاز

۲۰ آذر ۱۴۰۰ ۱۲:۰۸
کد خبر : ۲۵۰,۹۰۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید