فدراسیون آماتوری ورزش کارگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی / اخبار / سومین دوره بازیهای جهانی ورزش شرکت ها و کمپانی ها،یونان 2020