مجید احتشام زاده
مدیران - معاونت فنی و ورزشی

کارشناسی

۱- مسئول تربیت بدنی سازمان گوشت کشورسال ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۱

۲- مسئول تربیت بدنی شرکت زیراکس سال ۱۳۷۲ الی ۱۳۷۴

۳- رئیس هیئت تنیس روی میز استان تهران ۸۵ و ۸۷

۴- رئیس هیئت تنیس روی میز کارگران کشور ۸۱ الی ۹۷

۵- عضو کمیته فنی فدراسیون ورزشهای کارگری ۸۹ تا ۹۳

۶- عضو هیئت رئیسه فدراسیون تنیس روی میز 

۷- مجری شبکه رادیویی ورزش 

۸- مجری شبکه رادیویی تهران 

۹- مجری شبکه سوم سیما 

۱۰- خبره فدراسیون تنیس روی میز سال ۱۳۹۴

۱۱-  معاونت فنی فدراسیون ورزش کارگری سال ۱۳۹۷

۱- کاپیتان سابق و عضو تیم ملی به مدت ۲۵ سال

۲- مقام اول انفرادی مسابقات غرب آسیا ۱۳۷۹

۳- قهرمان ۵ دوره مسابقات بین المللی جام فجر

۴- قهرمان اول آسیا و اقیانوسیه در سال ۱۳۸۸ استرالیا 

۵- قهرمان اول آسیای میانه و کسب مجوز شرکت در المپیک سیدنی ۲۰۰۰

۶- شرکت در ۵ دوره مسابقات قهرمانی جهان

۷- شرکت در ۱۰ دوره مسابقات قهرمانی آسیا 

۸- شرکت در المپیک آسیایی پکن ۱۹۹۰

۹- قهرمان پیشکسوتان جهان در سال های ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ و ۹۱ 

۱۰- حضور در مسابقات باشگاه‌های آلمان، قطر و امارات 

۱۱- سرمربی تیم ملی ناشنوایان کشور سالهای ۸۶ الی ۸۸

09123768919

02188210741

119

120

ونک خیابان گاندی شمالی خیابان شهید صانعی پلاک 25

1991747789

10076