مبین بهداد
مدیران - مدیر روابط عمومی

کارشناسی ارشد

کارشناس مدیریت رسانه

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات

گذراندن دوره آموزشی مدیریت و سرپرستی اعزام به رویدادهای بین المللی

گذراندن کلاس آموزشی مهارتهای تیراندازی سطح ۳ اهداف پروازی

شرکت در دوره آموزشی طرح سنجش وضعیت ساختارقامتی و تندرستی کارگران کشور

شرکت در دوره آموزشی مدیریت پروژه 

شرکت در دوره آموزشی روابط عمومی هیئت های استانی ورزش کارگری

شرکت در دومین همایش علمی مدیریت ورزشی ایران

 

تهیه و جمع آوری  بانک اطلاعاتی از مجموعه های ورزشی کارگران کشور(1394)

تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی اعضای هیأت ها و انجمن های ورزشی کارگران کشور(1397)

راه اندازی وب سایت مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران شهید معتمدی 

مدیریت وب سایت اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 

ایجاد دسترسی 31 هیأت ورزش کارگری به پنل مدیریت وب سایت فدراسیون ورزش کارگری

راه اندازی صفحه انگلیسی وب سایت فدراسیون ورزش کارگری کشور

تدوین دستورالعمل کمیته روابط عمومی و امور فرهنگی فدراسیون ورزش کارگری کشور

 

 

مسئول روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران شهید معتمدی

مسئول کارگزینی و امور اداری مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران شهید معتمدی

معاون اجرایی مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران شهید معتمدی

 کارشناس اداره نظارت بر مجموعه های ورزشی و تفریحی کارگران کشور

کارشناس امور مسابقات اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

کارشناس و مسئول روابط عمومی اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

مسئول امور قراردادهای مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران شهید معتمدی

مسئول کمیته امور انجمن های فدراسیون ورزش کارگری 

مسئول روابط عمومی انجمن فوتبال کارگران کشور

مسئول روابط عمومی انجمن والیبال کارگران کشور

مسئول سامانه های برگزاری رقابت های فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران در بستر فضای مجازی

عضو هیئت تحریریه ماهنامه ورزش کار 

عضویت در کمیته فرهنگی و روابط عمومی اولین جشنواره رفاهی،ورزشی و تفریحی خانوادگی کارگران کشور

عضو شورای مدیران روابط عمومی سازمان های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

عضو کمیسیون فرهنگی و رسانه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

عضو شورای تحریریه ماهنامه ورزش و کار

09122307740

02188210741

117

119

ونک خیابان گاندی شمالی خیابان شهید صانعی پلاک 25

1991747789

10091