سوسن دانشفر
مدیران - نایب رئیس بانوان

کارشناسی ارشد

۱- مدیریت استخر مجتمع روشنگر (شاهد )

۲- مدیریت مجموعه ورزشی سازمان نقشه برداری

۳- مدیریت مجموعه ورزشی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

۴- معاون فرهنگی ورزشی مجموعه تلاش همزمان با حفظ مدیریت استخر و حفظ سمت اداری

۵- عضو کمیته ورزشی و رئیس انجمن ورزشی بانوان وزارت متبوع

۶- مشاور امور بانوان در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

۷- نایب رئیس انجمن کوهنوردی فدراسیون کارگری

۱- صعود به قلل بلند ایران (دماوند ،علم کوه ، سبلان و........)

۲- شرکت در صعود های سراسری فدراسیون کوهنوردی و فدراسیون کارگران

۳- مشارکت در برنامه های ورزش کارگران( کوهنوردی و مسابقات ) در سنوات گذشته

۴- برگزار ی اردوهای ورزشی برای کارکنان وزارت متبوع

۵- دارای مدرک مدرس نجات غریق

۶- دارای مدرک مدرس مربیگری شنا

۷- دارای مدرک داوری رشته شنا

۸- داری مدرک آب درمانی

۹- دارای مدارج قهرمانی شنا در زمان تحصیل دوره کارشناسی در المپیاد دانشجویی

۱۰- دارای مدارج قهرمانی در مسابقات کارکنان دولت در چندین سال متوالی در رشته شنا و آمادگی جسمانی

09121712505

02188210741

106

ونک خیابان گاندی شمالی خیابان شهید صانعی پلاک 25

1991747789

1544