علی سلطان پور
مدیران - مشاور فنی ورزشی

دکترای تخصصی (PhD)

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی

کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

مدرس دانشگاه

مسئول تربیت بدنی وزارت تعاون

مسئول روابط عمومی اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

مسئول روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

رئیس کمیته نهادها و سازمان های هیأت ورزشهای همگانی استان تهران

رئیس کمیته همگانی هیأت تیراندازی با کمان استان تهران

مسئول روابط عمومی هیأت شنا استان تهران

معاون مجموعه فرهنگی و ورزشی کارگران شهید معتمدی

عضو شورای ورزشی ستاد امر به معروف و نهی از منکر

کارشناس برنامه ریزی و پژوهش اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

مشاور فنی ورزشی رییس فدراسیون ورزش کارگری کشور

رییس کمیته بولس فدراسیون بولینگ بیلیارد و بولس کشور

09123002337

02188210744

1991747789

02188210741

116

120

ونک خیابان گاندی شمالی خیابان شهید صانعی پلاک 25

1738