علی اصغر مهدی نژاد
مدیران - رئیس دفتر حوزه ریاست مدیران - معاونت اداری و پشتیبانی

کارشناسی

- مسئول ویژه دفتر قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی

- مسئول ویژه دفتر پیگیری - حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسدران انقلاب اسلامی

- کارشناس امور فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

- رئیس اداره مطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

- معاون دفتر فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال ۱۳۹۴-۱۳۹۲

- معاون اداری و پشتیبانی فدراسیون ورزش های کارگری

- رئیس دفترریاست فدراسیون ورزش های کارگری

-معاون دفتر فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۹۹/۱۲/۱۰

09128080067

02188210741

105

102

ونک خیابان گاندی شمالی خیابان شهید صانعی پلاک 25

1991747789

10044