مهتاب برادری

کارشناسی ارشد

-         کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، سال اخذ مدرک: 1382

-         کارشناسی تولید سیما با گرایش تدوین فیلم، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سال اخذ مدرک: 1372

-         دیپلم تجربی، سال اخذ مدرک1369

 

فعالیت های ورزشی و هنری:

-         یوگا ( سبک آینگر)

-         پیلاتس و آمادگی جسمانی

دوره های آموزشی:

-         آداب و آیین تشریفات و حضور در مجامع بین المللی وزارت امور خارجه

-         دوره لابراتوار فیلم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

-         روابط عمومی انجمن روابط عمومی ایران

-         ICDL مجتمع فنی حرفه ای

-         روابط عمومی الکترونیک

-         مهندسی طراحی ذهن

-         مدیریت زمان

-         مدیریت بحران در سازمان

-         مدیریت جلسات

-         تعارضات سازمانی

-         اخلاق حرفه ای و آیین کارورزی 

-         رئیس گروه یوگا انجمن همگانی فدراسیون ورزش کارگری از سال 1398

-         رئیس اداره ورزش بانوان کارگر ، اداره کل ورزشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از سال 1394

-         مسئول تشریفات وزیر و حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از سال 1394-1392

-          کارشناس مسئول اداره نظارت و هماهنگی طرح های ویژه  حوزه وزارتی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، سال 1392

-         کارشناس پیگیری حوزه وزارتی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، از سال 1392-1390

-         دبیر کمیته نظام پیشنهادهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، 1388

-         معاون  مدیرروابط عمومی ودبیر کمیسیون تعیین ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد،1389-1387

-         رییس تشریفات وزیر تعاون،1387-1384

-         تدریس در دانشگاه علمی کاربردی واحد 21(مدرس حق التدریسی)،1385

-         تدریس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی  واحد عکاسی(مدرس حق التدریسی)،1384-1383

-         مسئول تشریفات دفتر روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، 1384-1379

-         رییس گروه ارتباطات روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، 1379

-         هیات تحریریه خبرنامه داخلی وزارت تعاون،1380

09122058107

88210741

ونک خیابان گاندی شمالی خیابان شهید صانعی پلاک 25

1708