منصور احمدی شهرآباد
مدیران - مشاورعالی

کارشناسی

کارشناس امور اداری

( گذراندن دوره داوری فوتبال درسال۱۳۴۴)

( گذراندن دوره مربیگری درسال۱۳۵۵)

(گذراندن کلاس مدیریت درفوتبال توسط  FIFA درسال   ۱۳۷۲)

(گذراندن کلاس مدیریت ورزش درآکادمی کمیته ملی المپیک  ایران)

مشاورعالی فدراسیون ورزش کارگری

رئیس انجمن فوتبال کارگران کشوروعضومجمع فدراسیون فوتبال

کارشناس رشته  اموراداری و فوتبال

مسئول کمیته امور استانها فدراسیون فوتبال 

سوابق ورزشی

 بازیکن ، داور ، مربی فوتبال و مسئول امور کمیته های مختلف فدراسیون فوتبال

دارای مدرک مدیریت فوتبال از فیفا و گذران دو دوره کلاس داوری فیفا

سوابق اجرایی

( مربی  دانشکده افسری نیروی زمینی درسال ۱۳۵۴)

(رییس امورورزشی و مربی گروه تولیدی ایرانا درسال۱۳۴۶)

(رییس امورورزشی ومربی گروه صنعتی بهشهر)

( رییس کمیته استانهای فدراسیون فوتبال درسال۱۳۵۵)

( عضومنتخب شورایعالی هیئت فوتبال تهران درسال ۱۳۵۸) (وهم زمان دبیر هیئت فوتبال تهران)

( رییس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال درسال۱۳۶۶)

(رئیس کمیته اموراستانهافدراسیون فوتبال درسال۱۳۷۴)

(نائب‌رییس ورئیس کمیته داوران استان کرمان و هم زمان عضوهیئت ریئسه باشگاه ورزشی مس کرمان سال ۱۳۷۸)

(رییس هیئت های ورزشی باشگاه پاس سال۱۳۸۰)

(امورورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران سال۱۳۸۲)

( رئیس انجمن فوتبال کارگران کشوراز۱۳۵۰تا۱۳۷۰و۱۳۸۴ تاکنون)

(معاون امورفنی ورزشی فدراسیون ورزش کارگری تاسال ۱۳۹۷)

(مشاور عالی فدراسیون  ورزش کارگر ی درحال حاضر)

09124481785

02188210744

02188210741

131

ونک خیابان گاندی شمالی خیابان شهید صانعی پلاک 25

1991747789

1714