روسای انجمن های فعال ورزش کارگری

انجمن بدمینتون                                        سرکار خانم فریبا مددی

انجمن بسکتبال                                         آقای مسعود نخعی

انجمن پهلوانی و زورخانه ای                         آقای علی سنگکی

انجمن تکواندو                                          آقای بیژن شفیع خراسانی

انجمن تنیس روی میز                                 آقای مجید احتشام زاده گنج بخش

 انجمن جودو                                            آقای سعید قمی

انجمن دوچرخه سواری                                آقای محمود وفایی

انجمن شطرنج                                           سرکار خانم خاطره عزیزی (سرپرست)

انجمن شنا                                                آقای حسن نوری

انجمن فوتبال                                            آقای منصور احمدی

 انجمن کشتی                                           آقای حسن حمیدی

انجمن کوهنوردی                                       آقای اقبال افلاکی

انجمن والیبال                                           آقای محمد حسن خوشدل

 انجمن وزنه برداری                                    آقای علی کردی

انجمن هندبال                                           آقای  محمد پورکیانی

انجمن دو و میدانی                                    آقای محمد علی غربی (سرپرست)

 انجمن کاراته                                            آقای  عبدالرضا صحرانورد

انجمن ورزش همگانی                                 آقای  محمدرضا بهادران

انجمن ورزشهای رزمی                                  آقای   ستار خویی

انجمن ووشو                                             آقای   داود افضلی 

انجمن کمیته های ورزشی                             آقای   علی سلطانپور

انجمن جانبازان و معلولین                            آقای   فرزاد حیدری  

انجمن ورزش شرکت ها                               آقای  سید امیر حسینی

انجمن تیراندازی                                        آقای ابراهیم حاتمیان (سرپرست)