لوگو

حامیان ورزش کارگری
بانک رفاه

رویدادهای پیش رو

 • دستورالعمل مسابقات پتانک
  دستورالعمل مسابقات پتانک
  دستورالعمل مسابقات پتانک
  دستورالعمل مسابقات پتانک
 • مسابقات مجازی کاراته (کاتا کنترلی)
  مسابقات مجازی کاراته (کاتا کنترلی)
  مسابقات مجازی کاراته (کاتا کنترلی)
  مسابقات مجازی کاراته (کاتا کنترلی)
 • دستورالعمل مسابقات دارت مجازی
  دستورالعمل مسابقات دارت مجازی
  دستورالعمل مسابقات دارت مجازی
  دستورالعمل مسابقات دارت مجازی
 • دستورالعمل مسابقات شطرنج ( ریتد اینترنتی )
  دستورالعمل مسابقات شطرنج ( ریتد اینترنتی )
  دستورالعمل مسابقات شطرنج ( ریتد اینترنتی )
  دستورالعمل مسابقات شطرنج ( ریتد اینترنتی )
 • دستورالعمل مسابقات وزنه برداری قهرمانی کارگران کشور-تهران
  دستورالعمل مسابقات وزنه برداری قهرمانی کارگران کشور-تهران
  دستورالعمل مسابقات وزنه برداری قهرمانی کارگران کشور-تهران
  دستورالعمل مسابقات وزنه برداری قهرمانی کارگران کشور-تهران
 • دستورالعمل مسابقات شطرنج جام فجر (آقایان و بانوان) ویژه کارگران و خانواده کارگران (همسر و فرزندان)
  دستورالعمل مسابقات شطرنج جام فجر (آقایان و بانوان) ویژه کارگران و خانواده کارگران (همسر و فرزندان)
  دستورالعمل مسابقات شطرنج جام فجر (آقایان و بانوان) ویژه کارگران و خانواده کارگران (همسر و فرزندان)
  دستورالعمل مسابقات شطرنج جام فجر (آقایان و بانوان) ویژه کارگران و خانواده کارگران (همسر و فرزندان)
 • دستورالعمل مسابقات کاراته(سبک کنترلی) قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات کاراته(سبک کنترلی) قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات کاراته(سبک کنترلی) قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات کاراته(سبک کنترلی) قهرماني کارگران کشور(آقایان)
 • دستورالعمل مسابقات کشتی ساحلی قهرمانی کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات کشتی ساحلی قهرمانی کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات کشتی ساحلی قهرمانی کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات کشتی ساحلی قهرمانی کارگران کشور
 • دستورالعمل مسابقات کاراته قهرمانی بانوان کارگر کشور
  دستورالعمل مسابقات کاراته قهرمانی بانوان کارگر کشور
  دستورالعمل مسابقات کاراته قهرمانی بانوان کارگر کشور
  دستورالعمل مسابقات کاراته قهرمانی بانوان کارگر کشور
 • دستورالعمل مسابقات فوتسال دسته دوم قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات فوتسال دسته دوم قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات فوتسال دسته دوم قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
  دستورالعمل مسابقات فوتسال دسته دوم قهرمانی کارگران کشور(آقایان)
Loading
صفحه ۱ از ۱۰۸ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰