سامانه جامع آموزش  

سامانه مسابقات  سامانه مسابقات  

 

رویدادهای پیش رو

 • دستورالعمل اولین دوره مسابقات "کاردیو" شرکت ها جام سلامت ایران مال
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات "کاردیو" شرکت ها جام سلامت ایران مال
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات "کاردیو" شرکت ها جام سلامت ایران مال
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات "کاردیو" شرکت ها جام سلامت ایران مال
 • دستورالعمل اولین دوره مسابقات ووشو آقایان و بانوان کارگران کشور (در بستر فضای مجازی )
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات ووشو آقایان و بانوان کارگران کشور (در بستر فضای مجازی )
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات ووشو آقایان و بانوان کارگران کشور (در بستر فضای مجازی )
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات ووشو آقایان و بانوان کارگران کشور (در بستر فضای مجازی )
 • دستورالعمل مسابقات کاراته ( کاتا کنترلی ) آقایان ، بانوان و فرزندان کارگران کشور (در بستر فضای مجازی )
  دستورالعمل مسابقات کاراته ( کاتا کنترلی ) آقایان ، بانوان و فرزندان کارگران کشور (در بستر فضای مجازی )
  دستورالعمل مسابقات کاراته ( کاتا کنترلی ) آقایان ، بانوان و فرزندان کارگران کشور (در بستر فضای مجازی )
  دستورالعمل مسابقات کاراته ( کاتا کنترلی ) آقایان ، بانوان و فرزندان کارگران کشور (در بستر فضای مجازی )
 • دستورالعمل مسابقات مهارت های بسکتبال بانوان و فرزندان دختر کارگران کشور (در بستر فضای مجازی)
  دستورالعمل مسابقات مهارت های بسکتبال بانوان و فرزندان دختر کارگران کشور (در بستر فضای مجازی)
  دستورالعمل مسابقات مهارت های بسکتبال بانوان و فرزندان دختر کارگران کشور (در بستر فضای مجازی)
  دستورالعمل مسابقات مهارت های بسکتبال بانوان و فرزندان دختر کارگران کشور (در بستر فضای مجازی)
 • دستورالعمل اولین دوره جشنواره خانوادگی مهارت های ورزشی ( یوگا )کارگران کشور (در بستر فضای مجازی)
  دستورالعمل اولین دوره جشنواره خانوادگی مهارت های ورزشی ( یوگا )کارگران کشور (در بستر فضای مجازی)
  دستورالعمل اولین دوره جشنواره خانوادگی مهارت های ورزشی ( یوگا )کارگران کشور (در بستر فضای مجازی)
  دستورالعمل اولین دوره جشنواره خانوادگی مهارت های ورزشی ( یوگا )کارگران کشور (در بستر فضای مجازی)
 • صعود سراسری سالیانه دهه فجر کارگران کوهنورد کشور
  صعود سراسری سالیانه دهه فجر کارگران کوهنورد کشور
  صعود سراسری سالیانه دهه فجر کارگران کوهنورد کشور
  صعود سراسری سالیانه دهه فجر کارگران کوهنورد کشور
 • دستورالعمل اولین دوره مسابقات جایزه بزرگ تیراندازی ( آقایان ، بانوان و فرزندان پسر و دختر) کارگران کشور به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر و ولادت امام علی (ع)
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات جایزه بزرگ تیراندازی ( آقایان ، بانوان و فرزندان پسر و دختر) کارگران کشور به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر و ولادت امام علی (ع)
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات جایزه بزرگ تیراندازی ( آقایان ، بانوان و فرزندان پسر و دختر) کارگران کشور به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر و ولادت امام علی (ع)
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات جایزه بزرگ تیراندازی ( آقایان ، بانوان و فرزندان پسر و دختر) کارگران کشور به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر و ولادت امام علی (ع)
 • دستورالعمل اولین دوره مسابقات ژیمناستیک فرزندان پسر کارگران کشور (در بستر فضای مجازی)
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات ژیمناستیک فرزندان پسر کارگران کشور (در بستر فضای مجازی)
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات ژیمناستیک فرزندان پسر کارگران کشور (در بستر فضای مجازی)
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات ژیمناستیک فرزندان پسر کارگران کشور (در بستر فضای مجازی)
 • دستورالعمل مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور
  دستورالعمل مسابقات دارت (مجازی ) آقایان و بانوان کارگران کشور
 • دستورالعمل اولین دوره مسابقات هندبال (مجازی)آقایان و بانوان کارگران کشور به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات هندبال (مجازی)آقایان و بانوان کارگران کشور به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات هندبال (مجازی)آقایان و بانوان کارگران کشور به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر
  دستورالعمل اولین دوره مسابقات هندبال (مجازی)آقایان و بانوان کارگران کشور به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر
Loading